PL | EN | ES | 简体中文

Wstęp

Aplikacja Seeing Assistant Home jest programem stworzonym specjalnie na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiającym im wykonywanie czynności dnia codziennego. Seeing Assistant Home umożliwia niewidomym użytkownikom rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła a osobom słabo widzącym korzystanie z lupy elektronicznej. Pozwala odczytywać i generować kody paskowe i kody QR. Wygenerowane kody paskowe mogą być drukowane a następnie po nalepieniu na wybrane przedmioty, użytkownik może nadawać im dowolnie wybraną, własną etykietę. Dodatkowo, samymi kodami oraz przypisanymi kodom etykietami właściciel programu może się dzielić i wymieniać z innymi użytkownikami aplikacji. Największą innowacją Seeing Assistant Home, jest możliwość wydawania aplikacji komend głosowych. Dzięki temu, o wiele szybciej, łatwiej i wygodniej osoba z dysfunkcją wzroku może korzystać z pomocy i wsparcia domowego asystenta.

Korzystanie z aplikacji

Aplikacja Seeing Assistant Home nie posiada wbudowanej syntezy mowy. Osoby z dysfunkcją wzroku powinny mieć włączone w urządzeniu IOS aplikacje wspierające VoiceOver lub Zoom. Jeśli jakikolwiek komunikat Seeing Assistant Home został niezrozumiany przez użytkownika lub zniknął z ekranu zanim użytkownik zdążył się z nim zapoznać, można go ponownie wywołać tapiąc przycisk „Powtórz Komunikaty”, znajdujący się na dole ekranu.

Skanowanie kodów

Seeing Assistant Home umożliwia skanowanie zarówno coraz bardziej popularnych kodów QR jak i kodów paskowych, występujących na opakowaniach niemal wszystkich produktów. Aby zeskanować dowolny kod wystarczy w oknie głównym programu wybrać opcję „Skanuj Kod”. Aplikacja automatycznie rozpocznie proces skanowania. Jeśli użytkownik nie zna lokalizacji kodu na opakowaniu, po włączeniu skanowania należy zbliżyć obiektyw urządzenia na około 10 centymetrów do opakowania a następnie wolnym ruchem przesuwać nad nim urządzenie aż do momentu w którym aplikacja poinformuje o znalezieniu kodu. Jeśli znana jest lokalizacja kodu, po włączeniu skanowania wystarczy przyłożyć obiektyw urządzenia do wybranego miejsca a następnie wolnym ruchem unosić urządzenie aż do momentu w którym aplikacja poinformuje o znalezieniu kodu. Jeśli użytkownik podejrzewa, iż w pomieszczeniu w którym się znajduje jest zbyt słabe oświetlenie, wystarczy potrząsnąć urządzeniem aby włączyć doświetlenie diodami aparatu. Seeing Assistant Home w przypadku kodów paskowych po ich rozpoznaniu wyświetla nazwę kodu oraz informację o danym produkcie na podstawie wyników z wyszukiwarki Google. Jeśli dany kod znajduje się w prywatnej bazie użytkownika, automatycznie zostanie wyświetlona przypisana przez użytkownika etykieta. W przypadku kodów QR na ekranie pojawia się ukryta dotychczas pod postacią kodu QR informacja.

Opisywanie kodów

Po rozpoznaniu zeskanowanego kodu użytkownik ma możliwość przypisania mu własnej nazwy, tzw. etykiety i dodania jej do swojej prywatnej bazy w programie Seeing Assistant Home. Aby dodać nowy kod do bazy, po jego zeskanowaniu i rozpoznaniu należy tapnąć przycisk „Dodaj Kod Do Bazy”. W pojawiającym się polu edycyjnym użytkownik wpisuje nazwę etykiety jaką program będzie wyświetlał po rozpoznaniu kodu. Zamiast wpisywać nową nazwę z klawiatury ekranowej, użytkownik może ją wygodnie podyktować. W tym celu należy tapnąć przycisk „Głosowo”, znajdujący się pod polem edycyjnym.

Generowanie kodów QR

Seeing Assistant Home umożliwia użytkownikowi generowanie własnych kodów QR, które mogą być użyte np. jako wizytówki dołączane do poczty elektronicznej, nadruki na własne wizytówki czy też do osadzenia na stronie internetowej, jako szybki sposób przekazania np. danych kontaktowych. W celu wygenerowania własnego kodu QR należy wybrać znajdującą się w głównym oknie programu opcję „Zbiory Kodów” a następnie „Moje Kody QR” i „Dodaj”. W pojawiającym się polu edycyjnym użytkownik wpisuje informację, które zostaną zapisane w kodzie QR. Zamiast wpisywać treść z klawiatury ekranowej, użytkownik może ją wygodnie podyktować. W tym celu należy tapnąć przycisk „Głosowo”, znajdujący się pod polem edycyjnym. Użytkownik może filtrować listę wyświetlanych kodów. Aby wyświetlić listę zawierającą nowo wprowadzone kody należy tapnąć przycisk „Czynność” a następnie „Pokaż tylko nowe”. Powrót do wyświetlania wszystkich kodów następuje poprzez tapnięcie przycisku „Czynność” a następnie „Pokaż wszystkie”. Jeżeli nowo wprowadzone kody zostały wydrukowane albo przesłane mailem nie są już traktowane jako nowo wprowadzone.

Edycja i usuwanie kodów

Utworzone w programie Seeing Assistant Home kody QR a także etykiety nadawane przez użytkownika kodom paskowym można wygodnie edytować a jeśli staną się niepotrzebne, łatwo usuwać. Aby móc edytować etykiety kodów paskowych, należy tapnąć na ekranie głównym programu przycisk „Zbiory Kodów” a następnie „Moje Kody Kreskowe”. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista sporządzonych przez użytkownika etykiet. Po zaznaczeniu na liście wybranej pozycji, należy tapnąć przycisk „Czynność”, znajdujący się na dole ekranu, który rozwinie listę dostępnych akcji. Po tapnięciu przycisku „Edytuj”, użytkownik będzie mógł wpisać lub podyktować nową nazwę dla wskazanej etykiety. Aby edytować treść utworzonych przez użytkownika kodów QR, należy na ekranie głównym programu wybrać opcję „Zbiory kodów” a następnie „Moje kody QR”. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista zawierająca utworzone przez użytkownika kody QR. Po zaznaczeniu na liście wybranej pozycji, należy tapnąć przycisk „Czynność”, znajdujący się na dole ekranu, który rozwinie listę dostępnych akcji. Po tapnięciu przycisku „Edytuj”, użytkownik będzie mógł wpisać lub podyktować nową treść dla wskazanego kodu QR. Jeśli utworzone przez użytkownika etykiety lub kody QR stają się niepotrzebne, można je szybko i łatwo usunąć. Wystarczy na wspomnianych listach zaznaczyć wybrane pozycje przeznaczone do skasowania, tapnąć przycisk „Czynność” a następnie tapnąć przycisk „Usuń” z listy dostępnych akcji.

Drukowanie kodów

Seeing Assistant Home umożliwia drukowanie kodów paskowych wygenerowanych automatycznie, zaetykietowanych kodów paskowych oraz kodów QR stworzonych przez użytkownika. Funkcja automatycznego generowania kodów paskowych umożliwia drukowanie powstałych w ten sposób kodów na samoprzylepnych arkuszach papieru formatu A4. Dzięki temu, po wycięciu kodów z arkusza i przyklejeniu ich na wybrane przedmioty, użytkownik będzie mógł przypisać im własną etykietę co pozwoli mu na łatwą identyfikację opisanych w ten sposób obiektów. Aby wydrukować automatycznie generowane kody należy w oknie głównym programu wybrać opcję „Zbiory Kodów” a następnie „Generuj kody kreskowe”. W odpowiedzi pojawią się na ekranie dwa przyciski: „Drukuj” oraz „Wyślij E-mail”. Jeśli użytkownik dysponuje drukarką obsługującą połączenia bezprzewodowe od razu może wybrać przycisk „Drukuj” i rozpocząć drukowanie. Jeśli posiada dostęp tylko do tradycyjnej drukarki, powinien skorzystać z przycisku „Wyślij E-mail” i przesłać kody na swoje konto pocztowe. Po odebraniu poczty elektronicznej z poziomu komputera, można wydrukować załączony do wiadomości plik PDF zawierający automatycznie wygenerowane kody. Dla zapewnienia odpowiednio dobrej jakości wydruku, zaleca się korzystanie z drukarki laserowej. Opcja drukowania zaetykietowanych kodów paskowych umożliwia użytkownikowi ponowne pozyskanie kodu, który został wcześniej automatycznie wygenerowany, nalepiony, zaetykietowany, a następnie uległ uszkodzeniu. Aby wydrukować zaetykietowane kody paskowe, należy w oknie głównym programu tapnąć przycisk „Zbiory Kodów” a następnie „Moje kody kreskowe”. W kolejnym kroku użytkownik zaznacza na wyświetlanej liście pozycje, które mają zostać wydrukowane. Po wybraniu jednego lub więcej kodów należy tapnąć przycisk „Czynność”, a następnie „Generuj PDF”. W odpowiedzi pojawią się na ekranie dwa przyciski: „Drukuj” oraz „Wyślij E-mail”. Jeśli użytkownik dysponuje drukarką obsługującą połączenia bezprzewodowe od razu może wybrać przycisk „Drukuj” i rozpocząć drukowanie. Jeśli posiada dostęp tylko do tradycyjnej drukarki, powinien skorzystać z przycisku „Wyślij E-mail” i przesłać kody na swoje konto pocztowe. Po odebraniu poczty elektronicznej z poziomu komputera, można wydrukować załączony do wiadomości plik PDF zawierający zaetykietowane kody paskowe. Dla zapewnienia odpowiednio dobrej jakości wydruku, zaleca się korzystanie z drukarki laserowej. Drukowanie kodów QR jest niemal identyczne jak zaetykietowanych kodów paskowych. Aby wydrukować kody QR, należy w oknie głównym programu tapnąć przycisk „Zbiory kodów” a następnie „Moje kody QR” i zaznaczyć na liście pozycje, które mają zostać wydrukowane. Po wybraniu jednego Lub więcej kodów należy tapnąć przycisk Czynność” a następnie „Generuj PDF”. W odpowiedzi pojawią się na ekranie dwa przyciski: „Drukuj” i „Wyślij E-mail”. Jeśli użytkownik dysponuje drukarką obsługującą połączenia bezprzewodowe od razu może wybrać przycisk „Drukuj” i rozpocząć drukowanie. Jeśli posiada dostęp tylko do tradycyjnej drukarki, powinien skorzystać z przycisku „Wyślij E-mail” i przesłać kody na swoje konto pocztowe. Po odebraniu poczty elektronicznej z poziomu komputera, można wydrukować załączony do wiadomości plik PDF zawierający kody QR. Dla zapewnienia odpowiednio dobrej jakości wydruku, zaleca się korzystanie z drukarki laserowej.

Rozpoznawanie kolorów

Seeing Assistant Home posiada funkcję rozpoznawania kolorów. Dzięki niej, osoby niewidome są w stanie samodzielnie dobrać pasujący do siebie kolorystycznie zestaw ubrań, znaleźć konkretną sztukę odzieży czy też prawidłowo posegregować pranie. Aplikacja informując użytkownika korzysta z podstawowej palety barw, bez określania odcieni kolorów. Jeśli badany przez Seeing Assistant Home obszar jest zróżnicowany pod względem kolorystycznym, program określi go jako „Miks”. Aby poznać kolor danego przedmiotu, należy na ekranie głównym programu wybrać opcję „Rozpoznaj Kolor”. Aplikacja rozpocznie automatyczną detekcję barw. Wystarczy przysunąć urządzenie do obiektu, którego kolor chce się poznać. W trakcie detekcji koloru, program automatycznie, na bieżąco informuje, jaki kolor został rozpoznany. Jeśli użytkownik podejrzewa, iż w pomieszczeniu w którym się znajduje jest zbyt słabe oświetlenie, wystarczy potrząsnąć urządzeniem aby włączyć doświetlenie diodami aparatu.

Wykrywanie źródeł światła

Seeing Assistant Home umożliwia osobom niewidomym wykrywanie źródeł światła. Korzystając z tej funkcji, użytkownik jest w stanie nie tylko stwierdzić czy w danym pomieszczeniu pozostawił zapalone światło ale także, czy dane urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem zostało włączone a nawet czy dioda sygnalizacyjna jakiegoś innego urządzenia elektrycznego, np. frytkownicy, świeci czy pozostaje zgaszona. Aby włączyć detekcję źródła światła, należy w oknie głównym programu wybrać opcję „Wykryj światło”. W odpowiedzi Seeing Assistant Home zaczyna generować charakterystyczny, ciągły dźwięk. Wysokość dźwięku będzie się zmieniać w zależności od natężenia światła. Im jaśniejsze światło, tym wyższy dźwięk. Użytkownik lokalizuje źródło światła obracając obiektyw kamery w kierunku, któremu towarzyszy najwyższy dźwięk.

Lupa

Seeing Assistant Home posiada zaimplementowaną funkcję lupy elektronicznej. Przy jej pomocy, osoby słabo widzące mogą bardzo wygodnie i efektywnie czytać drobny tekst lub przyjrzeć się dokładnie niewielkim przedmiotom. Lupa elektroniczna Seeing Assistant Home umożliwia nie tylko powiększenie widzianego obrazu ale także zmianę jego jasności, kontrastu oraz kolorystyki. Aby włączyć lupę elektroniczną w aplikacji Seeing Assistant Home, wystarczy w głównym oknie programu wybrać opcję „Lupa”. W odpowiedzi na ekranie pojawi się obraz przekazywany z tylnej kamery urządzenia. Aby przełączyć kamerę na przednią należy tapnąć przycisk „Zmień kamerę” znajdujący się na górze ekranu. U dołu ekranu znajdują się cztery przyciski, przy pomocy których użytkownik może zarządzać ustawieniami lupy elektronicznej. Przycisk „Zoom” wywołuje wyświetlenie na ekranie suwaka, którym użytkownik reguluje wielkość powiększenia obrazu. Należy pamiętać, że przy włączonej funkcji VoiceOver, do zmiany wartości suwaków w aplikacji Seeing Assistant Home, należy korzystać z gestów muśnięcia w górę lub w dół, charakterystycznych dla tego programu odczytu ekranu. Jeśli funkcja VoiceOver jest wyłączona, zmianę wartości suwaków użytkownik uzyska poprzez dotknięcie palcem kulki na wyświetlonym suwaku i przesunięciu jej w górę lub w dół, bez odrywania palca od ekranu urządzenia. W identyczny sposób użytkownik może zmieniać wartości jasności i kontrastu. Pod przyciskiem „Kolor” znajdują się dodatkowe opcje ustawienia kolorystyki. Po jego tapnięciu, na ekranie pojawią się dwa nowe przyciski „Czarno-Biały” oraz „Inwersja”. Aby włączyć którąś z dodatkowych opcji wystarczy tapnąć w wybrany przycisk aby go zaznaczyć. Ponowne tapnięcie w ten sam przycisk spowoduje jego odznaczenie. W celu ukrycia wyświetlanych Na ekranie suwaków lub dodatkowych przycisków, wystarczy ponownie tapnąć w przypisany danemu elementowi przycisk. Lupa działa w trybie pełnoekranowym, jeżeli użytkownik ustawi telefon w pozycji horyzontalnej. W sytuacji, gdy podczas korzystania z lupy elektronicznej, użytkownik dojdzie do wniosku, iż w pomieszczeniu w którym się znajduje jest zbyt słabe oświetlenie, wystarczy potrząsnąć urządzeniem aby włączyć doświetlenie diodami aparatu.

Ustawienia

Konfigurację aplikacji przeprowadza się wybierając opcję „Ustawienia” znajdującą się na ekranie głównym. Opcja „E-mail” pozwala ustawić domyślny adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wszystkie tworzone i generowane przez użytkownika kody. W Ustawieniach można określić ilość powtarzanych na życzenie komunikatów, włączyć lub wyłączyć blokadę obrotu ekranu czy też blokadę wygaszacza ekranu. Opcja Dropbox pozwala na połączenie Seeing Assistant Home z kontem użytkownika w usłudze Dropbox, tworzenie kopi zapasowych posiadanych w programie kodów i etykiet oraz import zarchiwizowanych informacji z katalogów Dropbox do aplikacji.

Archiwizacja danych w chmurze

Seeing Assistant Home umożliwia przechowywanie tworzonych i zbieranych przez użytkownika kodów i etykiet w wirtualnej chmurze. Utrata telefonu lub konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych, nie jest jednoznaczna z utratą wszystkich danych. Aby użytkownik mógł włączyć archiwizację danych, musi posiadać konto w usłudze Dropbox. Archiwizację włącza się wybierając na ekranie głównym opcję „Ustawienia” a następnie „Dropbox”. W pierwszym kroku należy połączyć aplikację Seeing Assistant Home z usługą Dropbox. W tym celu użytkownik wybiera opcję „Połącz się z Dropboxem”. Jeśli użytkownik posiada konto w usłudze, wystarczy w następnym oknie tapnąć przycisk „Allow”. Po połączeniu na ekranie uaktywnią się dwie opcje: „Wyślij” i „Pobierz”. Aby zarchiwizować dane należy wybrać opcję „Wyślij”. Przy pierwszym uruchomieniu archiwizacji, wszystkie kody i stworzone przez użytkownika etykiety zostaną wysłane do Dropboxa. Przy kolejnych archiwizacjach, Seeing Assistant Home będzie wysyłał na wirtualny dysk tylko te kody lub etykiety, które zostały zmienione od ostatniej archiwizacji. Jeśli użytkownik, z różnych przyczyn, utraci jakiekolwiek dane w programie Seeing Assistant Home, może je bardzo łatwo odzyskać wybierając opcję „Pobierz” w menu Dropbox. Cała zarchiwizowana wcześniej baza, zawierająca kody i etykiety zostanie automatycznie pobrana i udostępniona w programie.

Polecenia głosowe

Polecenia Głosowe są funkcją, która sprawia, że aplikacje spod znaku Seeing Assistant są jedynym tego typu produktem na rynku dedykowanym osobom z dysfunkcją wzroku. Większość działań w programie Seeing Assistant Home można przeprowadzić wydając krótkie polecenia głosowe. Użytkownik włączy w ten sposób lupę elektroniczną, rozpocznie skanowanie kodów czy też uruchomi rozpoznawanie kolorów. Wszystkie komendy głosowe zostały oparte o nazwy przycisków lub opcji, pod którymi występują w interfejsie aplikacji. Przykładowo, aby uruchomić lupę elektroniczną, wystarczy tapnąć przycisk "Polecenia Głosowe" i po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć np. "Lupa”. W odpowiedzi na ekranie pojawi się obraz z tylnej kamery urządzenia. Wypowiadając "Skanuj", użytkownik rozpocznie proces skanowania kodów paskowych lub kodów QR. Aby z dowolnego miejsca programu powrócić do ekranu głównego wystarczy wymówić komendę "Ekran główny" by natychmiast trafić na pierwszy ekran aplikacji. Polecenia Głosowe do prawidłowego działania wymagają połączenia z Internetem.

Lista poleceń głosowych

Aby zapoznać się z całą listą poleceń głosowych, wystarczy na ekranie głównym aplikacji tapnąć przycisk „Instrukcja” a następnie „Lista Poleceń Głosowych”. Oczywiście, użytkownik może także tylko tapnąć przycisk „Polecenia Głosowe” i wymówić komendę „Lista Poleceń Głosowych”. Wszystkie komendy na liście zostały podzielone na funkcjonalne grupy, po których użytkownik może się łatwo i szybko przemieszczać, wykorzystując strukturę nagłówków.

Dzielenie się kodami

W aplikacji Seeing Assistant Home udostępnianie kodów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby wysłać wybrany kod lub kody do innego użytkownika, należy w oknie głównym programu wybrać opcję „Zbiory Kodów” a następnie „Moje Kody” lub „Moje Kody QR”. W dalszym kroku użytkownik na liście zaznacza pozycje, które mają zostać udostępnione. Po wybraniu jednego Lub więcej kodów należy tapnąć przycisk „Czynność” a następnie „Generuj PDF”. W odpowiedzi, na ekranie pojawią się dwa przyciski: „Drukuj” oraz „Wyślij E-mail”. Aby podzielić się plikiem PDF zawierającym wybrany rodzaj kodów, użytkownik powinien skorzystać z przycisku „Wyślij E-mail”. Domyślnie program Seeing Assistant Home jako adres odbiorcy wiadomości wykorzystuje adres e-mail podany w ustawieniach aplikacji. Jeśli jednak użytkownik chciałby podzielić się z inną osobą dowolnym rodzajem kodów, wystarczy w pole adresowe wpisać adres poczty elektronicznej użytkownika do którego utworzony plik PDF ma zostać wysłany.

Wsparcie użytkownika

Aplikacja Seeing Assistant Home posiada bardzo mocno rozbudowane wsparcie użytkownika. Aby z niego skorzystać, wystarczy na ekranie głównym tapnąć pozycję „Pomoc”. W tym miejscu użytkownik obok spisu dostępnych poleceń głosowych i podstawowych informacji o programie, znajdzie opcję „Sugestie”. Przy jej pomocy, w przypadku występowania jakichkolwiek problemów, użytkownik może nawiązać bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym. Dodatkowo, szybko i łatwo, przekaże programistom Seeing Assistant Home własne uwagi i sugestie, które mogą usprawnić działanie aplikacji. Wszystkie pomysły publikowane są w bazie wiedzy. Każdy użytkownik może komentować i oceniać poszczególne sugestie. Dzięki temu, programiści Seeing Assistant Home będą wiedzieć, które elementy powinny zostać poprawione lub wdrożone w pierwszej kolejności.

Ograniczenia wersji LITE

Wersja LITE aplikacji Seeing Assistant Home posiada szereg ograniczeń. Należą do nich:
  • Brak wsparcia archiwizacji w usłudze Dropbox,
  • Możliwość utworzenia maksymalnie pięciu własnych kodów,
  • Możliwość umieszczenia maksymalnie dziesięciu znaków w kodzie QR,
  • Brak Poleceń Głosowych,
  • Możliwość używania funkcji Lupy oraz Wykrywania źródeł światła przez 1 minutę dziennie.

Ostrzeżenia

Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Home należy pamiętać, iż program do swego działania wykorzystuje połączenie internetowe, które jeśli użytkownik nie znajduje się w zasięgu bezprzewodowej sieci WiFi lub nie posiada dodatkowego pakietu internetowego, może być osobno taryfikowane. Przy korzystaniu z Seeing Assistant Home należy pamiętać o powyższych ograniczeniach. Producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione koszta, wynikające ze wspomnianych ograniczeń lub nieprawidłowego użytkowania samej aplikacji Seeing Assistant Home.

|
FOLLOW US ON TWITTER Strona główna

CONTENTS: